Procesrecht

Het zwaartepunt van de praktijk is de geschillenbeslechting en het procesrecht. In het bijzonder civiel procesrecht en arbitrage. Civiele procedures worden gevoerd voor Rechtbanken en Gerechtshoven. Er is veel ervaring met arbitrale procedures.

Ook betuursprocesrecht en tuchtrecht valt onder de procespraktijk.

Beslagvrije voet geldt in de toekomst ook bij bankbeslag

Zes grote overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders hebben onlangs afgesproken om de beslagvrije voet ook te respecteren bij het zgn. bankbeslag, beslag op de bankrekening van de debiteur. De Ombudsman heeft de Staatssecretaris mw. Klijnsma opgeroepen om dit zo spoedig mogelijk in een wetsvoorstel te realiseren. Per jaar wordt naar schatting 450.000 keer bankbeslag gelegd. Zeer geregeld… Lees meer