Contractrecht

Het kantoor beschikt over grote ervaning op het gebied van het contractenrecht. Te denken valt aan samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en overnameovereenkomsten. Ook algemene voorwaarden, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten worden opgesteld of aangepast.

Beslagvrije voet geldt in de toekomst ook bij bankbeslag

Zes grote overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders hebben onlangs afgesproken om de beslagvrije voet ook te respecteren bij het zgn. bankbeslag, beslag op de bankrekening van de debiteur. De Ombudsman heeft de Staatssecretaris mw. Klijnsma opgeroepen om dit zo spoedig mogelijk in een wetsvoorstel te realiseren. Per jaar wordt naar schatting 450.000 keer bankbeslag gelegd. Zeer geregeld… Lees meer